Dr. Barna Andrea

Hírek

Tisztelt érdeklődők! 2023. március 1-től ismét várok minden válással kapcsolatos kérdést, megkeresést, időpontfoglalást egyéni tanácsadásra vagy mediációra. Időpont sms-ben is kérhető, azonnali visszaigazolással: 70-942-32-36

Emailben: barna.andrea.pszi@gmail.com


Kedves olvasóim, az elmúlt időszakban a feltöltődésre helyeztem a hangsúlyt, átmenetileg nem vállaltam megbízásokat, képzéseken vettem részt, többek között pszichológia alapszakos diplomát szereztem. Azt gondolom, hogy segítőként különösen fontos rendszeresen "szünetet tartani", belülről is építkezni, töltődni ahhoz, hogy minden megkeresésnél teljes szívvel forduljak ügyfeleimhez, a rutin kizárólag a szakmai tudás mélységében jelentkezzen. Közel 10 év telt el Mediációs Irodám indulása óta, most tehát rekreációs szabadságom után hamarosan megújult honlap-tartalommal és aktívabb közösségi média jelenléttel jelentkezem majd, hogy az érdeklődők minél több hasznos információhoz juthassanak nálam a mediáció témakörében. Kérdéseiket, témajavaslataikat a barna.andrea.pszi@gmail.com emailcímen várom!


2020. márciusától term.gy. és eü. alapképzésen vettem részt, amelyet sikeres vizsgák követtek. A gyakorlati oklevél megszerzésével a módszerrel kapcsolatos tanulmányaim megkezdése után hat évvel, 2021 nyarán, hivatalosan is kineziológus végzettséget szerzek. A képzés szemléletformáló: a közös megegyezések létrehozását lelki oldalról segíti; előmozdítja az emberi működés és viszonyok még jobb elméleti ismeretét. Emellett 2020. ősze óta a Károli Gáspár Református Egyetem BA pszichológus-hallgatója vagyok, szintén abból a célból, hogy még több ismerettel, hatékonyan segíthessem a hozzám fordulókat. Az elmúlt egy évben továbbá négy mediációs továbbképzésen és konferencián vettem részt.


2018. szeptemberében az International Center or Nonviolent Communication által szervezett Erőszakmentes kommunikáció tréningen vettem részt. Köszönöm a kapott tudást, szemléletet Rambala Éva trénernek!


Öt év gyakorlati munka után, 2018. márciusában - két további továbbképzés teljesítésével - a következő öt évre vonatkozóan is nyilvántartott mediátor lettem, így friss elméleti és hosszú évek gyakorlati tapasztalatával várom tisztelt ügyfeleimet továbbra is.


Kedves ügyfeleim és honlap-látogatók, elfoglaltságom esetén időpontegyeztetés (és visszahívás kérése) sms-ben a 70-9423236 telefonszámon lehetséges.


Tájékoztatom Önöket, hogy aktuális (őszi/téli/tavaszi/nyári) szabadságom, valamint továbbképzések ideje alatt a válaszadási idő hosszabb lehet, emiatt megértésüket és türelmüket előre is köszönöm!


Tisztelt érdeklődők: 2016. április 28. - május 1. között kineziológiai továbbképzésen veszek részt, ezért ebben az időszakban hívást nem tudok fogadni, sms-ben azonban ezidő alatt is elérhető leszek.


Tájékoztatom kedves ügyfeleimet és az érdeklődőket, hogy a Mediációs Iroda 2015. június 1-jétől könnyebben megközelíthető helyre költözött. Az új cím: XIV. kerület, Várna utca 12-14.

Az új irodahelyiségben továbbra is várom mindazokat, akik szeretnék válásukat közös nevezőre jutva, megnyugtató módon megegyezve lebonyolítani, vagy kapcsolatukat rendbe hozni.


Új írásom a blogban a párterápia létjogosultságáról szól: érdemes "kibírhatóvá" tenni a kapcsolatot? Vagy inkább lépjünk? (2015. március 25.)


2014. március 15-én hatályba lépett az új polgári törvénykönyv, amely a válásokra vonatkozóan is hozott jogi változásokat: áttekintés a blogban.


Örömmel tájékoztatom kedves ügyfeleimet, hogy néhány hete, 2013. december 8-án átvehettem az egy éves NLP-NLPt gyakorlati kommunikációs tanfolyam elvégzését igazoló oklevelemet. Remélem, hogy ezzel az újabb képesítéssel és szélesebb körű tudással még hatékonyabban segíthetem a hozzám fordulókat kapcsolatuk javításában, vagy békés lezárásában.


2013. decemberében a legolvasottabb blogbejegyzés: "Másképp gondolkodnak a férfiak és másképp a nők" a férfi-női gondolkodás különbségeiről...


Az Iroda 2013. október 1-jétől a XIII. kerület Petneházy utcában működik. Szeretettel várom ügyfeleimet az új honlap mellett új irodámban is!

Kapcsolat

Hívjon: 70-942-32-36

Írjon: barna.andrea.pszi@gmail.com
Keressen a facebook-on:
Dr. Barna Andrea Mediációs Iroda

Legfrissebb bejegyzés

A párkapcsolat és a szülők

A jól működő párkapcsolat két önálló, felnőtt ember szövetsége. Ahogy mondani szokták: akkor jó, ha "H" betőt formáz, nem két egymásra támaszkodó szárból álló "A" betűt. Hogyan kapcsolódik ez a szülők...

Mi a menete a válásnak mediációval?

A válási mediáció menetét törvény szabályozza.

A válási mediáció hivatalos okirattal zárul, megállapodással, amelyet, mint közös megegyezést a bíróságra be lehet nyújtani és az azonnal dönt: jóváhagyja. Így a válás megtörtént.

A törvény a válási mediációt csak nagy vonalakban határozza meg. Persze a lényeg benne van: mi az eljárás menete, mi a dolga a mediátornak. De ezen belül a folyamat a felekre és a mediátor munkamódszerére van bízva. A válási mediáció menetéről az eljárás kezdetekor  részletesen tájékoztatom az ügyfeleket, de röviden: a törvény és saját gyakorlatom alapján a válási mediáció menete a következő.

A felek írásban vagy emailben kezdeményezhetik nálam a mediációt, amiben felkérnek, hogy az ügyükben járjak el. Persze a gyakorlatban telefonon szoktak először megkeresni, hogy megbeszéljünk egy időpontot, és a találkozón foglaljuk írásba a felkérést és az annak elfogadásáról szóló nyilatkozatomat. Fontos, hogy minden ügyben titoktartási kötelezettségem van minden kívülállóval szemben.

A törvény szerint feleknek az első közvetítői megbeszélésen és a megállapodás megkötésekor személyesen, együttesen meg kell jelenniük. Az első megbeszélésen azért kell jelen lenni, hogy egyértelmű legyen: valóban mindkét fél mediációt szeretne. Természetesen van rá lehetőség, hogy ha előbb csak egyikük jelentkezik, akkor azt tanácsadásnak tekintve a másik fél jelentkezésekor elinduljon a mediáció. De a mediáció végén, a kialakított megállapodás létrejöttéhez a két félnek együttesen jelen kell lennie!

A mediáció hivatalosan akkor indul meg, amikor a felek aláírják, hogy kérik a mediációs eljárás lefolytatását. A törvény szerint a mediátor közvetítői díját - eltérő megállapodás hiányában - a felek egyenlő arányban viselik. A gyakorlatban a mediációs ülés  - azaz a létrejövő megállapodás aláírására szolgáló találkozó - díját a felek közösen viselik, míg az ezt megelőző egyéni találkozások díját legtöbbször ki-ki maga állja.

Mivel a törvény lehetővé teszi, hogy a mediátor a közvetítői eljárást a felek együttes jelenlétében vagy külön-külön tartott megbeszélések formájában egyaránt lefolytathassa, én a következő metódust alkalmazom.

Először mindkét féllel külön-külön egyénileg találkozom, előkészítendő a megegyezést. Az egyéni beszélgetések során igyekszem a felekkel a másik fél álláspontjának okait, hátterét megértetni, az indulatokat  csökkenteni, a vitát racionális alapokra helyezni. A mediáció során az érzelmeknek hangsúlyos szerep jut, hiszen a válás utáni jó kapcsolat érdekében ez elengedhetetlen, és a békés lezáráshoz is szükség van az érzelmek tisztázására, a sérelmek oldására.

A törvény tartalmazza, hogy a mediátor a feleket részletesen meghallgatja, biztosítva, hogy egyenlő elbánásban részesüljenek. Az egyik féltől kapott tájékoztatást, hacsak nem jelzi, hogy nem szeretné, akkor közölhetem a másik féllel, de csakis annak érdekében, hogy a másik fél ennek figyelembevételével álláspontját kialakíthassa és a megegyezéshez közelebb kerüljünk!

Az egyéni találkozások száma attól függ, hogy mennyire állnak közel a felek a megegyezéshez. Ha szinte mindenben egyeznek, akkor nincs szükség hosszas előkészítésre. Ha nagyon távoliak az álláspontok, akkor több egyéni találkozó lehet szükséges, hogy közelítsük őket. Amikor látszik, hogy a megegyezés körvonalazódott, megtartjuk a mediációs ülést. Ez egy hosszabb közös találkozó, ahol mindkét fél kifejti az álláspontját, igényeit, majd ezek összehangolásával létrejön a megállapodás.

A mediációs eljárás a megállapodás aláírásának napjával fejeződik be, vagy ha bármelyik fél, vagy ketten együtt úgy döntenek, hogy befejezettnek tekintik a mediációt. De a mediáció mindenképpen be kell hogy fejeződjön négy hónap elteltével! Ez is azt szolgálja, hogy az eljárás legyen gyors és hatékony.

Mediátorként a létrejött megállapodást írásba foglalom, és az okiratot a feleknek átadom.

A mediációs megállapodást azután egy - általam szintén átadott - keresetlevéllel együtt be kell nyújtani a bíróságra, a bíróság pedig egy nagyon rövid időn belül kitűzött gyors tárgyalási napon jóváhagyja a megállapodást. Ez azt jelenti, hogy nem történik semmiféle bizonyítás, nyilatkozattétel, hanem egyszerűen a mediátor által készített megállapodást a bíróság jóváhagyja és ezzel a házasság fel van bontva, a megállapodásban foglaltak szerinti feltételekkel. Fontos, hogy ilyen okiratot kiállítani csak a minisztérium által nyilvántartott mediátor jogosult, mert ez hivatalos irat, aminek alapján a bíróság azonnal meghozza az ítéletet a házasság felbontásáról. Mindössze egy keresetlevél szükséges a benyújtáshoz, amit én jogászként a megállapodással együtt mindig elkészítek. Azzal, hogy a mediátor jogosult a felek megállapodását írásba foglalni és azt a bíróság csak elfogadja, nagy teher kerül le a bíróságok válláról. Nem kell hosszas tárgyalási napokat tartaniuk, hónapokig dolgozniuk ezeken az ügyeken. Emiatt is van, hogy az ilyen megállapodással érkező ügyfeleket a bíróságon "szívesen látják" és a lehető leghamarabbi időpontra beosztják az ügyükben való döntést (a jóváhagyást).

A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás persze nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy bírósághoz forduljanak. Ha a megegyezés nem jön létre, akkor azok a javaslatok, kompromisszumos vélemények, amiket valamelyik fél a megegyezés érdekében tett, nem használhatóak fel a bíróság előtt.

e-mail icon Facebook icon