Dr. Barna Andrea

Hírek

Tisztelt érdeklődők! 2023. március 1-től ismét várok minden válással kapcsolatos kérdést, megkeresést, időpontfoglalást egyéni tanácsadásra vagy mediációra. Időpont sms-ben is kérhető, azonnali visszaigazolással hétfői, szerdai és csütörtöki napokon 8.30 és 15.30 közötti időszakra, tel: 70-942-32-36


Kedves olvasóim, az elmúlt időszakban a feltöltődésre helyeztem a hangsúlyt, átmenetileg nem vállaltam megbízásokat, képzéseken vettem részt. Azt gondolom, hogy segítőként különösen fontos rendszeresen "szünetet tartani", belülről is építkezni, töltődni ahhoz, hogy minden megkeresésnél teljes szívvel forduljak ügyfeleimhez, a rutin kizárólag a szakmai tudás mélységében jelentkezzen. Nyolc év telt el Mediációs Irodám indulása óta, most tehát rekreációs szabadságom után hamarosan megújult honlap-tartalommal és aktívabb közösségi média jelenléttel jelentkezem majd, hogy az érdeklődők minél több hasznos információhoz juthassanak nálam a mediáció témakörében. Kérdéseiket, témajavaslataikat az info@drbarnaandrea.hu emailcímen várom!


2020. márciusától term.gy. és eü. alapképzésen vettem részt, amelyet sikeres vizsgák követtek. A gyakorlati oklevél megszerzésével a módszerrel kapcsolatos tanulmányaim megkezdése után hat évvel, 2021 nyarán, hivatalosan is kineziológus végzettséget szerzek. A képzés szemléletformáló: a közös megegyezések létrehozását lelki oldalról segíti; előmozdítja az emberi működés és viszonyok még jobb elméleti ismeretét. Emellett 2020. ősze óta a Károli Gáspár Református Egyetem BA pszichológus-hallgatója vagyok, szintén abból a célból, hogy még több ismerettel, hatékonyan segíthessem a hozzám fordulókat. Az elmúlt egy évben továbbá négy mediációs továbbképzésen és konferencián vettem részt.


2018. szeptemberében az International Center or Nonviolent Communication által szervezett Erőszakmentes kommunikáció tréningen vettem részt. Köszönöm a kapott tudást, szemléletet Rambala Éva trénernek!


Öt év gyakorlati munka után, 2018. márciusában - két további továbbképzés teljesítésével - a következő öt évre vonatkozóan is nyilvántartott mediátor lettem, így friss elméleti és hosszú évek gyakorlati tapasztalatával várom tisztelt ügyfeleimet továbbra is.


Kedves ügyfeleim és honlap-látogatók, elfoglaltságom esetén időpontegyeztetés (és visszahívás kérése) sms-ben a 70-9423236 telefonszámon lehetséges.


Tájékoztatom Önöket, hogy aktuális (őszi/téli/tavaszi/nyári) szabadságom, valamint továbbképzések ideje alatt a válaszadási idő hosszabb lehet, emiatt megértésüket és türelmüket előre is köszönöm!


Tisztelt érdeklődők: 2016. április 28. - május 1. között kineziológiai továbbképzésen veszek részt, ezért ebben az időszakban hívást nem tudok fogadni, sms-ben azonban ezidő alatt is elérhető leszek.


Tájékoztatom kedves ügyfeleimet és az érdeklődőket, hogy a Mediációs Iroda 2015. június 1-jétől könnyebben megközelíthető helyre költözött. Az új cím: XIV. kerület, Várna utca 12-14.

Az új irodahelyiségben továbbra is várom mindazokat, akik szeretnék válásukat közös nevezőre jutva, megnyugtató módon megegyezve lebonyolítani, vagy kapcsolatukat rendbe hozni.


Új írásom a blogban a párterápia létjogosultságáról szól: érdemes "kibírhatóvá" tenni a kapcsolatot? Vagy inkább lépjünk? (2015. március 25.)


2014. március 15-én hatályba lépett az új polgári törvénykönyv, amely a válásokra vonatkozóan is hozott jogi változásokat: áttekintés a blogban.


Örömmel tájékoztatom kedves ügyfeleimet, hogy néhány hete, 2013. december 8-án átvehettem az egy éves NLP-NLPt gyakorlati kommunikációs tanfolyam elvégzését igazoló oklevelemet. Remélem, hogy ezzel az újabb képesítéssel és szélesebb körű tudással még hatékonyabban segíthetem a hozzám fordulókat kapcsolatuk javításában, vagy békés lezárásában.


2013. decemberében a legolvasottabb blogbejegyzés: "Másképp gondolkodnak a férfiak és másképp a nők" a férfi-női gondolkodás különbségeiről...


Az Iroda 2013. október 1-jétől a XIII. kerület Petneházy utcában működik. Szeretettel várom ügyfeleimet az új honlap mellett új irodámban is!

Kapcsolat

Hívjon: 70-942-32-36

Írjon: info@drbarnaandrea.hu
Keressen a facebook-on:
Dr. Barna Andrea Mediációs Iroda

Legfrissebb bejegyzés

A párkapcsolat és a szülők

A jól működő párkapcsolat két önálló, felnőtt ember szövetsége. Ahogy mondani szokták: akkor jó, ha "H" betőt formáz, nem két egymásra támaszkodó szárból álló "A" betűt. Hogyan kapcsolódik ez a szülők...

Mi a menete a válásnak mediációval?

A válási mediáció menetét törvény szabályozza.

A válási mediáció hivatalos okirattal zárul, megállapodással, amelyet, mint közös megegyezést a bíróságra be lehet nyújtani és az azonnal dönt: jóváhagyja. Így a válás megtörtént.

A törvény a válási mediációt csak nagy vonalakban határozza meg. Persze a lényeg benne van: mi az eljárás menete, mi a dolga a mediátornak. De ezen belül a folyamat a felekre és a mediátor munkamódszerére van bízva. A válási mediáció menetéről az eljárás kezdetekor  részletesen tájékoztatom az ügyfeleket, de röviden: a törvény és saját gyakorlatom alapján a válási mediáció menete a következő.

A felek írásban vagy emailben kezdeményezhetik nálam a mediációt, amiben felkérnek, hogy az ügyükben járjak el. Persze a gyakorlatban telefonon szoktak először megkeresni, hogy megbeszéljünk egy időpontot, és a találkozón foglaljuk írásba a felkérést és az annak elfogadásáról szóló nyilatkozatomat. Fontos, hogy minden ügyben titoktartási kötelezettségem van minden kívülállóval szemben.

A törvény szerint feleknek az első közvetítői megbeszélésen és a megállapodás megkötésekor személyesen, együttesen meg kell jelenniük. Az első megbeszélésen azért kell jelen lenni, hogy egyértelmű legyen: valóban mindkét fél mediációt szeretne. Természetesen van rá lehetőség, hogy ha előbb csak egyikük jelentkezik, akkor azt tanácsadásnak tekintve a másik fél jelentkezésekor elinduljon a mediáció. De a mediáció végén, a kialakított megállapodás létrejöttéhez a két félnek együttesen jelen kell lennie!

A mediáció hivatalosan akkor indul meg, amikor a felek aláírják, hogy kérik a mediációs eljárás lefolytatását. A törvény szerint a mediátor közvetítői díját - eltérő megállapodás hiányában - a felek egyenlő arányban viselik. A gyakorlatban a mediációs ülés  - azaz a létrejövő megállapodás aláírására szolgáló találkozó - díját a felek közösen viselik, míg az ezt megelőző egyéni találkozások díját legtöbbször ki-ki maga állja.

Mivel a törvény lehetővé teszi, hogy a mediátor a közvetítői eljárást a felek együttes jelenlétében vagy külön-külön tartott megbeszélések formájában egyaránt lefolytathassa, én a következő metódust alkalmazom.

Először mindkét féllel külön-külön egyénileg találkozom, előkészítendő a megegyezést. Az egyéni beszélgetések során igyekszem a felekkel a másik fél álláspontjának okait, hátterét megértetni, az indulatokat  csökkenteni, a vitát racionális alapokra helyezni. A mediáció során az érzelmeknek hangsúlyos szerep jut, hiszen a válás utáni jó kapcsolat érdekében ez elengedhetetlen, és a békés lezáráshoz is szükség van az érzelmek tisztázására, a sérelmek oldására.

A törvény tartalmazza, hogy a mediátor a feleket részletesen meghallgatja, biztosítva, hogy egyenlő elbánásban részesüljenek. Az egyik féltől kapott tájékoztatást, hacsak nem jelzi, hogy nem szeretné, akkor közölhetem a másik féllel, de csakis annak érdekében, hogy a másik fél ennek figyelembevételével álláspontját kialakíthassa és a megegyezéshez közelebb kerüljünk!

Az egyéni találkozások száma attól függ, hogy mennyire állnak közel a felek a megegyezéshez. Ha szinte mindenben egyeznek, akkor nincs szükség hosszas előkészítésre. Ha nagyon távoliak az álláspontok, akkor több egyéni találkozó lehet szükséges, hogy közelítsük őket. Amikor látszik, hogy a megegyezés körvonalazódott, megtartjuk a mediációs ülést. Ez egy hosszabb közös találkozó, ahol mindkét fél kifejti az álláspontját, igényeit, majd ezek összehangolásával létrejön a megállapodás.

A mediációs eljárás a megállapodás aláírásának napjával fejeződik be, vagy ha bármelyik fél, vagy ketten együtt úgy döntenek, hogy befejezettnek tekintik a mediációt. De a mediáció mindenképpen be kell hogy fejeződjön négy hónap elteltével! Ez is azt szolgálja, hogy az eljárás legyen gyors és hatékony.

Mediátorként a létrejött megállapodást írásba foglalom, és az okiratot a feleknek átadom.

A mediációs megállapodást azután egy - általam szintén átadott - keresetlevéllel együtt be kell nyújtani a bíróságra, a bíróság pedig egy nagyon rövid időn belül kitűzött gyors tárgyalási napon jóváhagyja a megállapodást. Ez azt jelenti, hogy nem történik semmiféle bizonyítás, nyilatkozattétel, hanem egyszerűen a mediátor által készített megállapodást a bíróság jóváhagyja és ezzel a házasság fel van bontva, a megállapodásban foglaltak szerinti feltételekkel. Fontos, hogy ilyen okiratot kiállítani csak a minisztérium által nyilvántartott mediátor jogosult, mert ez hivatalos irat, aminek alapján a bíróság azonnal meghozza az ítéletet a házasság felbontásáról. Mindössze egy keresetlevél szükséges a benyújtáshoz, amit én jogászként a megállapodással együtt mindig elkészítek. Azzal, hogy a mediátor jogosult a felek megállapodását írásba foglalni és azt a bíróság csak elfogadja, nagy teher kerül le a bíróságok válláról. Nem kell hosszas tárgyalási napokat tartaniuk, hónapokig dolgozniuk ezeken az ügyeken. Emiatt is van, hogy az ilyen megállapodással érkező ügyfeleket a bíróságon "szívesen látják" és a lehető leghamarabbi időpontra beosztják az ügyükben való döntést (a jóváhagyást).

A közvetítői eljárásban létrejött megállapodás persze nem érinti a feleknek azt a jogát, hogy bírósághoz forduljanak. Ha a megegyezés nem jön létre, akkor azok a javaslatok, kompromisszumos vélemények, amiket valamelyik fél a megegyezés érdekében tett, nem használhatóak fel a bíróság előtt.

e-mail icon Facebook icon